Het VUSO vraagt een contributie van € 180,- per jaar per orkestlid. Van deze contributie worden zaken betaald als het salaris van de dirigent, huur van de repetitieruimte, koffie en thee in de pauzes en muziekpartijen.